System jest przeznaczony do informowania Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o mieszaninach niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie
Informacje
11.01.2018 Aktualizacja zgłoszeń

Przypominamy, że aktualizować można tylko zgłoszenia o statusie „zamknięte”.

W przypadku konieczności aktualizacji zgłoszenia, które nie zostało zamknięte przez zespół weryfikujący, prosimy o odpowiednią informację z podaniem numeru zgłoszenia. Zostanie ono zweryfikowane i – w zależności od wyniku – zamknięte lub odesłane do poprawy, co umożliwi użytkownikowi aktualizację.

03.01.2018 Błąd wysyłania maili systemowych usunięty

Uprzejmie informujemy, że błąd wysyłania maili systemowych został usunięty. Akcje wykonane przez użytkowników są już potwierdzane przez system.

02.01.2018 Uwaga ! - problem z mailami systemowymi

Ze względu na przeniesienie lokalizacji serwera, wystąpiły problemy z wysyłaniem przez system e-maili potwierdzających wykonanie operacji (zgłoszenie mieszaniny, poprawienie i aktualizacja zgłoszenia, utworzenie konta). Firma informatyczna pracuje nad usunięciem błędu.

Przepraszamy za tę sytuację. O usunięciu błędu niezwłocznie powiadomimy.

21.12.2017 Życzenia

Tą drogą przekazujemy użytkownikom systemu ELDIOM życzenia miłych, rodzinnych Świąt oraz pomyślności w Nowym 2018 roku.

27.10.2017 Uaktualnienia w systemie

Informujemy, że zostały wprowadzone dwa uaktualnienia:

Dostosowano kartę wprowadzania klasyfikacji CLP dla nadtlenków organicznych do zmian w rozporządzeniu: kategorię G będzie można wprowadzać bez zaznaczenia zwrotu H.

W przypadku ukrycia poinformowania przez Biuro (np. z powodu zgłoszenia mieszaniny, która nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie), użytkownik otrzymuje o tym informacje mailową.

19.10.2017 Gdy mieszanina nie jest już klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie

W przypadku, gdy po zmianie składu lub po uzyskaniu nowych informacji, zgłoszona wcześniej mieszanina nie jest już klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, prosimy o przesłanie odpowiedniej informacji z podaniem nazwy mieszaniny i numerem zgłoszenia. Poinformowanie zostanie ukryte przed wyszukiwaniem i raportowaniem.

06.10.2017 Błąd dotyczący wersji roboczych usunięty

Informujemy, że błąd występujący przy wysyłaniu poinformowań zapisanych wcześniej w folderze "Mieszaniny Robocze" został usunięty.

26.09.2017 Uwaga na wersje robocze zgłoszeń

Ze względu na zauważony błąd aplikacji przy wysyłaniu poinformowań zapisanych wcześniej w folderze „Mieszaniny robocze”, prosimy tymczasowo nie korzystać z tej funkcji systemu. Samo zapisywanie tworzonych poinformowań w wersjach roboczych działa poprawnie. Błąd został zgłoszony do firmy informatycznej. O jego usunięciu niezwłocznie poinformujemy.

09.09.2017 Gdy karta charakterystyki jest za duża

Ostatnio coraz częściej pojawiają się pytania, co robić, gdy karta charakterystyki zgłaszanej mieszaniny jest zbyt duża, aby załączyć ją do zgłoszenia. System akceptuje obecnie pliki do 2 MB. W związku z tym informujemy, że w przypadku większych plików możemy zaakceptować załączenie przy zgłoszeniu mieszaniny pliku PDF zawierającego tylko informacje określone w p. 2 i 3 załącznika II do rozporządzenia REACH.  Taką formę dopuszcza art. 15 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach w ust. 2 p. 7.

Pragniemy jednocześnie zauważyć, że powodem dużej objętości kart charakterystyki jest w znacznej mierze włączanie do pliku karty scenariuszy narażenia, z zasady stanowiących załączniki do niej. Są one przeznaczone tylko dla konkretnych odbiorców i nie zawierają informacji istotnych z punktu widzenia przeznaczenia bazy ELDIOM. Przy sporządzaniu kart prosimy zatem o rozważenie sporządzenia osobnego pliku tylko dla karty charakterystyki i osobnych plików dla scenariuszy narażenia.

25.07.2017 Zapytania poprzez formularz kontaktowy

Przy nadsyłaniu zapytań i informacji poprzez formularz kontaktowy, prosimy o uważne wpisywanie w odpowiednie pole zwrotnego adresu mailowego. Błąd w adresie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

W przypadku problemów z logowaniem, prośby o reset hasła, itp., prosimy o podawanie w treści wiadomości nazwy firmy i/lub loginu. Ułatwi to administratorowi odnalezienie konta w systemie i szybszą reakcję.